DNV Artikler

www.discarnation.info

Til det samlede værk Det Tredie Testamente, forfattet af Martinus, hører også bogen Bisættelse, der blev udgivet første gang i 1951, og anden gang i 1978.


I bogen Bisættelse skriver han, citat: ”I intet som helst andet skriftligt materiale i verden er der åbnet en sådan adgang til studiet af ”mikroindividerne” som netop i bøgerne ”Den ideelle føde” og ”Bisættelse”.


I et sådant studie er det nok værd at lægge særligt mærke til det, som Martinus skriver i kapitel 172, citat: ”..med hensyn til den almindelige begravelsesform vil den, selv om den i sin nuværende traditionelle form ikke kan siges helt at være hundrede procent i kontakt med den højeste moral og absolut naturlig handlemåde, være langt at foretrække frem for ligbrænding. Og af to uundgåelige onder må man vælge det mindste”.


Martinus påpeger således, at den almindelige begravelsesform ej heller er optimalt hvorfor han i bogen Bisættelse beskriver hvorledes Mausoleer vil blive den optimale begravelsesform overalt i verden.


Bogen Bisættelse i papirform kan lånes hjem til dit lokale bibliotek via ordningen på www.bibliotek.dk eller læses på skærm via Martinus Instituttets web site www.martinus.dk alternativt købes som papirbog via fx. Martinus Institut og Martinusshop


På Martinus Instituttets web site www.martinus.dk kan man også læse disse særlige artikler om Bisættelse:


Klik på artiklerne:


1972: KOSMOS Særnummer


2004: "Kødspisning" og "Bisættelse" - mikrokosmisk nært beslægtede processer


2004: Illustrationer til artiklen om “Kødspisning” og “Bisættelse”


2009: Begravelse, bisættelse og balsamering