DNV Artikler

www.discarnation.info

Til det samlede værk Det Tredie Testamente, forfattet af Martinus, hører også bogen Bisættelse, der blev udgivet første gang i 1951, og anden gang i 1978.


I bogen Bisættelse skriver han, citat: ”I intet som helst andet skriftligt materiale i verden er der åbnet en sådan adgang til studiet af ”mikroindividerne” som netop i bøgerne ”Den ideelle føde” og ”Bisættelse”.


I et sådant studie er det nok værd at lægge særligt mærke til det, som Martinus skriver i kapitel 172, citat: ”..med hensyn til den almindelige begravelsesform vil den, selv om den i sin nuværende traditionelle form ikke kan siges helt at være hundrede procent i kontakt med den højeste moral og absolut naturlig handlemåde, være langt at foretrække frem for ligbrænding. Og af to uundgåelige onder må man vælge det mindste”.


Martinus påpeger således, at den almindelige begravelsesform ej heller er optimalt hvorfor han i bogen Bisættelse beskriver hvorledes Mausoleer vil blive den optimale begravelsesform overalt i verden.


Bogen Bisættelse i papirform kan lånes hjem til dit lokale bibliotek via ordningen på www.bibliotek.dk eller læses på skærm via Martinus Instituttets web site www.martinus.dk alternativt købes som papirbog via fx. Martinus Institut og Martinusshop


På Martinus Instituttets web site www.martinus.dk kan man også læse disse særlige artikler om Bisættelse:


Klik på artiklerne:


1934 - 35: Martinus skriver 15 stk artikler med fællestitlen "Bisættelse"; fordelt over 15 udgivelser af KOSMOS i årene 1934 - 1935


1972: Med udgangspunkt i sit foredrag fra 1949 skriver Martinus tre artikler i KOSMOS over emnet "Gennem dødens port - søvnen og døden"


1972: KOSMOS Særnummer over emnet "Bisættelse"


1972: Aage Hvolby: artikler i KOSMOS: "Det dræbende og det livgivende princip i vor ernæring"


1981:  Martinus ønsker til sin egen Bisættelse; artikel i KOSMOS


1986: Martinus bisat i mausoleum, artikel i KOSMOS 


2004: Aage Hvolby: "Kødspisning" og "Bisættelse" - mikrokosmisk nært beslægtede processer


2004: Aage Hvolby: Illustrationer til artiklen om “Kødspisning” og “Bisættelse”


2007: Aage Hvolby: Stofspiralen og mellemspiraler


2009: Ole Therkelsen: Begravelse, bisættelse og balsamering


2020: KOSMOS 1-2020; hvor det gennemgående tema er DØDEN 


2021: Martinus Institut: Martinus artikler og foredrag om døden


2019: På Youtube kan man se/høre Per Bruus-Jensen fortælle om bl.a. ens mikrokosmos & det personlige myndighedsansvar.
Det gør han i denne udsendelse "Martinus Kosmologi. Lektion 8 – Skæbne og personligt ansvar"  udsendt i Radio Lotus i 1991.

Vært på programmet er Steen Landsy. Per Bruus-Jensen var personlig elev hos Martinus gennem 10 år, 1958-68.