Nyttig information

www.discarnation.info

PLEJETESTAMENTE - DEMENT - VEGETAR/VEGANER:


 • Såfremt man er i den situation, at man har fået en Demensdiagnose, så er det muligt "i god tid" at udarbejde et Plejetestamente hvori man fx. kan angive hvilken kost man foretrækker og meget mere.
 • Alzherimerforeningen har udgivet en skabelon til et sådant Plejetestamente , og flere informationer inkl. lovgivningen på området kan hurtigt findes på internettet; fx. lovgivningen på området. 

 

BEHANDLINGSTESTAMENTE:


 • Er man kommet i en livstruende situation, så kan man fra den 1. januar 2019 via web siten sundhed.dk logge ind og notere hvorvidt man ønsker "livsforlængende behandling" eller ej i tre forskellige livstruende situationer.
 • Jeg kan her anbefale, at man også har gjort sig tanker om hvorvidt man vil tillade organdonation og obduktion såfremt man dør.
 • At udføre disse tiltag kan være en stor lettelse for de pårørende såfremt man udfylder et sådant testamente via sundhed.dk hurtigst muligt idet det skåner de pårørende for potentielt at skulle træffe et for dem vanskeligt valg.


PERSONLIGT TESTAMENTE - MIN SIDSTE VILJE:


 • Af hensyn til de efterladte kan det være en god idé at udfylde både et Personligt testamente & Min sidste vilje.
 • På internettet kan man finde megen information om begge dele; og for den åndsvidenskabeligt anlagte person kan det nok være værd at overveje hvorvidt man vil tillade organdonation og obduktion ved sit dødsfald (Martinus anbefalede, at man ikke tillod dette idet det så ville gøre det umuligt at få konserveret/balsameret sit legeme/mikrokosmos)
 • Et eksempel på "Min sidste vilje" udfærdiget i overensstemmelse med Martinus åndsvidenskaben kan ses her: Min sidste vilje
 • Se også inde i artiklen (klik) Bisættelsesproblematikken ud fra et praksisnært perspektiv


FREMTIDSFULDMAGT:

 • Selvom man dags dato er "sund og rask", så kan man måske alligevel overveje en udstedelse af en Fremtidsfuldmagt "for god ordens skyld".
 • Se Justitsministeriets "Vejledning om Fremtidsfuldmagter"


LANDSFORENINGEN "LIV & DØD"

 • De efterladte vil stå overfor mange praktiske udfordringer ved et dødsfald, og her synes jeg at man kan indhente mange nyttige informationer på Landsforeningen Liv & Død meget informative web site, klik på "livogdoed"


MARTINUS holdning til dødshjælp:

 • Ved et rådsmøde i 1971 har Martinus fremført nogle betragtninger vedr. emnet "dødskriterium", herunder ikke mindst hvorvidt relevansen af "livsforlængende behandling"

Odense kirkegårdskapel & krematorium (folder)
Forklarelsen på bjerget


AK Rapport 1992

 


vers 1-2 Supplement


C.W. Leadbeater: "Livet efter døden"

KONTAKT: mikrokosmos@discarnation.info