Åndsvidenskaberne

www.discarnation.info

De tre store åndsvidenskaber Teosofi , Antroposofi og Kosmologi formidler meget om menneskets ”død”; såvel selve ”dødsøjeblikket” som i det efterfølgende ”Livet i den åndelige verden” inden mennesket atter inkarnerer i den fysiske verden her på jordkloden.


Personligt finder jeg det interessant, at de tre store  åndsvidenskaber: Teosofi, Antroposofi og Kosmologi, stort set er overensstemmende, og i mange tilfælde supplerer hinanden i deres formidling af nævnte emner, hvilket jeg har visualiseret i dette billede - men på et for mig personligt meget afgørende punkt adskiller teosofien og antroposofien sig afgørende fra kosmologien (Martinus åndsvidenskaben), og det er med hensyn til ligbrænding af ens afsjælede legeme (lig).


Her i 2023 er jeg derfor begyndt på et non profit ”ikke-akademisk forskningsprojekt” hvor jeg forsøger at tilvejebringe og formidle et beslutningsgrundlag til den person, der har et behov for uforpligtende åndelig vejledning inden vedkommende foretager sit valg med efterfølgende beslutning om den mulige realisering af bortskaffelsen af sit afsjælede fysiske legeme i praksis.


Her vil jeg blot nævne lidt af den åndsvidenskabelige litteratur om ”døden” der findes i dag, og som forholdsvis let lader sig fremskaffe via internettet. Nedenstående bogliste er på ingen måde fyldestgørende, men blot hvad jeg kan anbefale den søgende ”til at starte på”.

Teosofi (diverse forfattere):


The Life After Death and How Theosophy Unveils It forfattet af C.W.Leadbeater, udgivet 1. gang i 1912.

  • Bemærk: bogen er ikke oversat til dansk. 

 

To Those Who Mourn forfattet af C.W.Leadbeater, udgivet 1. gang i 1912.

 

The Etheric Double and allied Phenomena forfattet af Arthur E. Powell, udgivet 1. gang i 1925.

 

Through the gates of death forfattet af Dion Fortune, udgivet 1. gang i 1932.

 

 Through the Gateway of Death: A Message to the Bereaved forfattet af Geoffrey Hodson, udgivet 1. gang i 1953.

 

 DØDEN - og den indre rejse forfattet af esoterikeren Erik Ansvang. Antroposofi (Rudolf Steiner):


Livet mellem to inkarnationer (1908).

 

Livet mellom død og ny fødsel (1912).

 

Om samværet med de døde (1913).

 

Døden som livsforvandling – de døde er midt iblandt os (1918).

 

Skæbnedannelse under søvn og i vågen tilstand (1923).

 


Kosmologi (Martinus):


GENNEM DØDEN. UDVALGTE FOREDRAG OG ANDRE TEKSTER. TEMABOG 1 er en bog med materiale skrevet af Martinus i perioden 1930 - 1981. Udgivet 1. gang i 2022.


På web siten https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/foredrag/ kan man høre gratis foredrag hvori Martinus formidler om ”døden”.