Forundersøgelser

www.discarnation.info

I bogen Bisættelse beskriver Martinus meget smukt ”Den fuldkomne bisættelse” herunder Fællesmausoleer; og bogen generelt, samt dette stadig gældende "Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa Kirkegaarde" her i Danmark, inspirerede mig til at skrive nedenstående artikler:


Klik på artiklerne:


Bisættelsesproblematikken ud fra et praksisnært perspektiv 

og

DNV Fællesmausoleum i Danmark - hvor svært kan det være..?

samt

Udkast til vedtægter for DNV Fællesmausoleum

samt

DNV Fællesmausoleum for 48 krypter (vers 2.0)

samt

Supplement til DNV Fællesmausoleum (vers 2.0)

samt link til Youtube film: "Visuelt Story Board til en animationsfilm om dødsprocesserne med udgangspunkt i Martinus åndsvidenskaben og min egen forskning. (vers 1-0)"


Anno 2021 er det imidlertid stadig kostbart at opføre private Mausoleer her i Danmark hvorfor tiden måske kunne være inde til at bygge et eller flere Fællesmausoleer her i Danmark..?


Denne her "Giannarelli Memorials - Mausoleum Animation" viser på under 2 minutter  hvorledes et mindre Fællesmausoleum med udbygningspotentiale kunne etableres på indviet jord - hvilket typisk vil være kirkegårde både indenfor og udenfor folkekirken.


I USA er kommercielle mausoleer almindelige; og fx. formidler denne kommercielle web site Mausoleums hvorledes design og byggeri kan forløbe i prakis (USA)


- et andet eksempel er Australien hvor denne web site Forest Lawn Memorial Park viser mange fotos fra byggeri (Mausoleum Construction) af et stort fællesmausoleum  i perioden 2019 - 2021 


Med hensyn til etablering & byggeri af et sådant mindre Fællesmausoleum med udbygningspotentiale her i Danmark, så fordrer det meget sandsynligt en indsamling af økonomiske midler blandt private; måske udført af "venner af Den nye Verdensimpuls" som Martinus skriver om det i bogen Bisættelse


Med hensyn til selve den praktisk drift af et sådant Fællesmausoleum her i Danmark er jeg sikker på, at de to tidligere nævnte Fællesmausoleer i Holland gerne bidrager med deres erfaringer på området.


Seneste forundersøgelser: Mikrokosmos diskarnering  praksis anno 2019