Dødsfaldet

www.discarnation.info

Når en døende er erklæret død af en læge kan man (her i Danmark) finde megen information om ”Dødsfald og begravelse” på dels Kirkeministeries web offentlige site www.km.dk ( https://www.km.dk/borgerinformation/doedsfald ) samt også på den offentlige web site www.borger.dk (https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelse/Doedsfald)    

 

Med hensyn til bedemænd og deres ydelser, så har disse her i Danmark ofte deres egen web site desangående, se fx denne her web site Min afsked  

 

Såfremt afdøde skal omfattes af en Offentlig kommunal begravelse findes der ofte ikke megen uddybende ”forhånds-information” om dette emne, hvorfor jeg kan anbefale min egen private non profit ”lægmands information” om emnet på denne Youtube video udgivet i 2023: Offentlig kommunal begravelse vers 1.0

 

Følgende dansk litteratur kan anbefales:


Når døden bliver virkelig forfattet af præst Johannes Værge, udgivet 1. gang i 1991.

 

Om døden - redaktion Jørgen L. Thomsen, udgivet 1. gang i 2011.

 

Tæt på døden redaktion Margrethe Kähler, udgivet af Ældre Sagen (3. oplag i 2016).