Forundersøgelser

www.discarnation.info

I bogen Bisættelse beskriver Martinus meget smukt ”Den fuldkomne bisættelse” herunder Fællesmausoleer; og bogen generelt, samt dette stadig gældende "Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa Kirkegaarde" her i Danmark, inspirerede mig til at skrive nedenstående tre artikler i 2018:


Klik på artiklerne:


Bisættelsesproblematikken ud fra et praksisnært perspektiv 

og

DNV Fællesmausoleum i Danmark - hvor svært kan det være..?

samt

Udkast til vedtægter for DNV Fællesmausoleum


Anno 2019 er det imidlertid stadig kostbart at opføre private Mausoleer her i Danmark hvorfor tiden måske kunne være inde til at bygge et eller flere Fællesmausoleer her i Danmark..?


Denne her "Giannarelli Memorials - Mausoleum Animation" viser på under 2 minutter  hvorledes et mindre Fællesmausoleum med udbygningspotentiale kunne etableres på indviet jord - hvilket typisk vil være kirkegårde både indenfor og udenfor folkekirken.


Med hensyn til etablering & byggeri af et sådant mindre Fællesmausoleum med udbygningspotentiale her i Danmark, så fordrer det meget sandsynligt en indsamling af økonomiske midler blandt private; måske udført af "venner af Den nye Verdensimpuls" som Martinus skriver om det i bogen Bisættelse


Med hensyn til selve den praktisk drift af et sådant Fællesmausoleum her i Danmark er jeg sikker på, at de to tidligere nævnte Fællesmausoleer i Holland gerne bidrager med deres erfaringer på området.


Seneste forundersøgelser: Mikrokosmos diskarnering  praksis anno 2019